Banner

Program

„VALAŠSKÉ KŘOVÍ"- 18. ROČNÍK"

Vážení divadelní přátelé,
Valašské křoví je plnoleté….
Osmnácté setkání ve Slavičíně se nezadržitelně blíží a proto tady máme, již tradiční, stručné informace k jeho průběhu ;)

Dovolujeme si Vás touto cestou, a tímto tradičním dopisem, pozvat na další setkání ve Valašském křoví Tradičně na Vás bude čekat spousta divadla a diskusí, ale také místo pro Vaše karimatky přímo v Sokolovně a samozřejmě PEKLO !! Budeme velice rádi, pokud se na této přehlídce budeme moci potkat a ještě radši budeme, pokud se rozhodnete zúčastnit se jí se svou inscenací.

Bližší informace dále:
Ve dnech 11. – 15. března 2020 se ve Slavičíně uskuteční již 18. ročník postupové přehlídky "VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2020", s postupem na Divadelní Piknik Volyně (Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla) a Mladou scénu Ústí nad Orlicí (Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů).

Organizační zabezpečení:
V současné době jednáme o finanční podpoře tak, abychom byli schopni uhradit účinkujícím náklady spojené s dopravou stejně jako v předchozích letech. Vzhledem ke složitosti získávání finančních prostředků pro rok 2020 prosíme o maximální úspornost při volbě dopravního prostředku. Po představení budou vždy následovat rozborové semináře s odbornou porotou. Na těchto seminářích je nutná účast souboru. V případě účasti nám, prosím, sdělte údaje o zamýšleném pobytu souboru na přehlídce. Zároveň připravujeme seminář pro účastníky celé přehlídky.

Propagace:
Propagaci jednotlivých představení provede pořadatel. Co nejdříve po oznámení o přijetí na přehlídku pošlete na níže uvedenou adresu:

  • Osoby a obsazení vč. údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.
  • Charakteristiku hry a souboru, fotografie
  • Textovou předlohu hry (nejlépe v elektronické podobě)
  • Slovo o souboru, slovo o autorovi.
  • V den vystoupení přiveze soubor cca 100 programů pro diváky.
  • Tyto propagační materiály nevracíme.
  • Záznam inscenace

Ubytování:
Je možné na vlastních karimatkách a spacích pytlích - zdarma. Bohužel ve Slavičíně neustále není k dispozici hotel, tudíž je nocleh ve spacích pytlích jedinou možností, kterou můžeme nabídnout. Případným zájemcům od jiné ubytování doporučujeme zkusit se informovat na ubytování v Luhačovicích či Valašských Kloboukách – což je nejbližší možnost.

Uzávěrka přihlášek:
5. ledna 2020 Vyplnění přihlášek věnujte, prosím, pozornost a uveďte všechny požadované informace. Velmi tak zjednodušíte přípravu programu i technicko-organizační průběh celé přehlídky.

Poznámka: Po zkušenostech z minulých ročníků musíme upozornit, že nejsme schopni vždy splnit souborům jejich požadavky na plnou úhradu nákladů ani termín vystoupení. Berte, prosím, toto v úvahu při vyplňování přihlášky. Termín vystoupení stanoví pořadatel přehlídky a je konečný. Pokud jste se rozhodli zúčastnit postupové přehlídky VALAŠSKÉ KŘOVÍ 2020, pošlete nám přihlášku co nejdříve a nečekejte, prosím, na poslední chvíli – počet hracích míst je omezen. Pokud víte o souboru, který tyto materiály neobdržel a měl by o ně rovněž zájem, tak mu je předejte, nebo nám sdělte kontakt.

Jakékoliv informace Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech.
Těšíme se na Vaši účast
Divadlo SemTamFór
Květná 424
763 21 Slavičín
Kontakt:
Jan Julínek - tel: 603 113 222
e-mail: produkce2@semtamfor.cz